فساد اداری چیست؟

فساد اداری عبارت است از اقدام مأموران دولتی، با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راه های زیر انجام می پذیرد :

نقض قوانین و مقررات اداری . تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری . تغییر در قوانین و مقررات اداری . خودداری ، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع . تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران .

فساد اداری انواع گوناگونی دارد که عبارتند از :فساد خرد و کلان : فساد سازمان یافته و فساد فردی : فساد قاعده مند و فساد غالب .

برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد عبارتند از :عدم وجود شفافیت و پاسخگویی-اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران- عدم ثبات در مدیریت-  نارسایی ، پیچیدگی ، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری – عدم وجود نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها – ناکارآمدی و ضعف نظام اداری – بی کفایتی حرفه ای کارکنان – باند بازی -عدم وجود نظام های صحیح انگیزشی و تشویق و تنبیه در اداره ها – ضعف دانش و تخصص مدیران – عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان.

دیدگاهی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *