برگزاری جلسه آموزشی آشنایی با محجور,حجر ,قیم و وظایف آنان

روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ جلسه آموزشی آشنایی با محجور,حجر ,قیم و وظایف و تکالیف هر کدام با حضور جناب آقای سعیدی  دادستان محترم شهرستان رامسرو هیات همراه ,جناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر ,مسئولین محترم مراکز تحت پوشش ,کارکنان محترم اداره بهزیستی رامسر و خانواده مددجویان تحت پوشش این اداره در محل سالن اجتماعات این اداره برگزار گردید.