برگزاری جلسه مشاوره با خانواده در مرکز طاهره

جلسه مشاوره با خانواده با مضمون گروه درمانی با رویکرد سایکودراما با حضور مددجویان و خانواده های محترم این عزیزان در مرکز روزانه اعصاب و روان طاهره برگزار گردید.