برگزاری جلسه کمیته سطح دو

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱۰/۱۰ جلسه کمیته سطح دو  با حضور جناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و مسئولین محترم مراکز  تحت پوشش این اداره در محل دفتر ریاست برگزار گردید.