برگزاری جلسه هم اندیشی با مسئولین فنی مراکز غیر دولتی

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱۰/۱۰ جلسه هم اندیشی با مسئولین فنی مراکز غیر دولتی با حضور جناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و مسئولین فنی محترم مراکز غیر دولتی تحت پوشش این اداره در محل دفتر ریاست برگزار گردید.