برگزاری جلسه آموزشی نماز

جلسه آموزشی نماز ویژه فرزندان مراکز شبه خانواده با موضوع گفتمان نماز شناسی با حضور حجت السلام والمسلمین حاج آقا رضایی امام جمعه محترم شهرستان رامسر ,جناب آقای جویباری مشاور محترم مدیر کل در امور فرهنگی بهزیستی مازندران , حجت السلام و المسلمین حاج آقا دشتی و جناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر در محل مرکز رحیمیان برگزار گردید.