برگزاری کمپین پویش لبخند مهربانی زمستانه

اداره بهزیستی شهرستان رامسر اقدام به برگزاری  کمپین “پویش لبخند مهربانی زمستانه” جهت تهیه لباس گرم برای کودکان مناطق کم برخوردار در میدان امام خمینی ره شهرستان رامسر نموده است. همشهریان محترم جهت ارائه کمکهای نقدی و غیر نقدی خود می توانند به این کمپین مراجعه فرمایند.