برگزاری جلسه مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری

روز شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۴ جلسه  مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری با حضور چناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و مسئولین واحدهای تخصصی این اداره در محل دفتر ریاست برگزار گردید.