برگزاری جلسه ترویج زندگی سالم

روز شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۴ جلسه ترویج زندگی سالم  با حضور چناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و کارشناسان محترم مربوطه  در محل دفتر ریاست برگزار گردید.