برگزاری کمپین “قانون جامع حمایت از حقوق معلولین”

روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۵ کمپین “قانون جامع حمایت از حقوق معلولین” در سطح شهر رامسر و میدان امام خمینی ره این شهرستان با حضور جناب آقای شمسی رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.