بازدید از برنامه ملی تنبلی چشم و غربالگری شنوایی نوزادان

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۳ از برنامه ملی تنبلی چشم و غربالگری شنوایی نوزادان با حضور سرکار خانم قنبری کارشناس محترم پیشگیری از معلولیتهای استان مازندران و کارشناسان اداره بهزیستی شهرستان رامسر از مراکز شنوایی سنجی رامسر و مهدهای کودک این شهرستان  بازدید به عمل آمد.