برگزاری جشنی به مناسبت روز جهانی معلولین

 ۱۲ آذر ماه  روز جهانی معلولین است به همین مناسبت جشنی با حضور جناب آقای شمسی رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر ,مسئولین محترم شهرستان و اولیاء محترم دانش آموزان مدرسه استثنایی شهید براقی در محل این مدرسه برگزار گردید.