دیدار مسئولین با مددجویان مرکز طاهره

روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۱ به مناسبت هفته معلولین جناب آقای نیکان رئیس محترم اداره تامین اجتماعی , جناب آقای سرایی رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی و جناب آقای شمسی رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر به همراه تعدادی از کارکنان این اداره از مرکز روزانه طاهره بازدید به عمل آوردند.