دیدار مسئولین با مددجویان مرکز امید آسایش خزر

روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۱ به مناسبت هفته معلولین جناب آقای نیکان رئیس محترم اداره تامین اجتماعی , جناب آقای سرایی رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی  ره و جناب آقای شمسی رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر به همراه تعدادی از کارکنان این اداره از مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان امید آسایش خزر بازدید به عمل آوردند.