بازدید دادستان محترم شهرستان رامسر از کمپ های ترک اعتیاد

روز شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۰ جناب آقای سعیدی دادستان محترم شهرستان رامسر, جناب سروان کیا رئیس محترم کلانتری کتالم و ساداتشهر و جناب آقای شمسی رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر از موسسه های ترک اعتیاد آغاز رهایی کتالم و نجات یافتگان بازدید به عمل آوردند.