برگزاری کمپین “نه به کودک آزاری”

به مناسبت ۲۸ آبان ماه روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری کمپین “نه به کودک آزاری” با حضور جناب آقای شمسی رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و کارشناسان محترم اورژانس اجتماعی این شهرستان در سطح شهر برگزار گردید. در این کمپین توزیع بروشور جهت  آگاهسازی آحاد جامعه انجام شد.