پیاده روی بانوان به مناسبت هفته بسیج

روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۱ به مناسبت هفته بسیج پیاده روی بانوان بسیجی ادارات و پایگاههای بسیج از ابتدای بلوار معلم به مقصد ساحل توسکاسرا انجام گردید. در پایان مراسم ضمن پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم جوایزی به قید قرعه به بسیجیان محترم اهداء شد.