میلاد پیامبر نور و رحمت و امام جعفر صادق(ع) مبارک باد

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت    توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت   
 در شـــــام ولادت دو قــطب عالم    تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت 
میلادحضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارک باد.