برگزاری جلسه سطح دو

روز شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۳ جلسه سطح دو با حضور جناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و کارشناسان محترم واحد مربوطه  در محل دفتر ریاست این اداره برگزار گردید.