برگزاری کلاس مهارتهای زندگی برای دانش آموزان مدرسه آمنه درایه

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۹ دانش آموزان مدرسه آمنه درایه به همراه چند تن از دبیران خود از اداره بهزیستی شهرستان رامسر و مرکز اورژانس اجتماعی این شهرستان بازدید نموده و با خدمات و عملکرد اداره بهزیستی آشنا شدند.
سپس این دانش آموزان در کلاس آموزش مهارتهای زندگی که با حضور جناب آقای شمسی ریاست محترم بهزیستی شهرستان رامسر برگزار گردید شرکت نمودند.