برگزاری جلسه  مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری

روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۷ جلسه  مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری با حضور چناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و مسئولین واحدهای تخصصی این اداره در محل دفتر ریاست برگزار گردید.