برگزاری جلسه شورای اداری

روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۷ جلسه شورای کارشناسان مسئول اداره بهزیستی شهرستان رامسر با حضور جناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی رامسر و مسئولین واحدها در محل دفتر ریاست این اداره برگزار گردید.