برگزاری جلسه شورای فرهنگی پیشگیری از اعتیاد

روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۴ جلسه شورای فرهنگی  پیشگیری از اعتیاد با حضور جناب آقای شمسی رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و اعضای محترم شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر در محل دفتر ریاست این اداره برگزار گردید.