شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد

شد عزای باب مظلومت بیا یابن الحسن
جان به قربان تو ای صاحب عزا یابن الحسن
عسگری مسموم شد از زهر بیداد و ستم
کز غمش سوزد دل اهل ولا یا بن الحسن

شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد