بازدید دانش آموزان هنرستان کاردانش شهید گازر از اداره بهزیستی

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۱ دانش آموزان هنرستان کاردانش شهید گازر از اداره بهزیستی به همراه چند تن از مربیان این مدرسه ,از اداره بهزیستی شهرستان رامسر بازدید نمودند.