برگزاری کمیته مدیریت عملکرد سلامت اداری و صیانت حقوق شهروندی

روز پنج شنبه مورخ ۲۶/۰۷/۹۷ کمیته مدیریت عملکرد سلامت اداری و صیانت حقوق شهروندی با حضور جناب آقای شمسی ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسر و مسئولین واحدها در محل دفتر ریاست این اداره برگزار گردید.