نشست هم اندیشی اداره ارشاد اسلامی با بهزیستی

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۴ نشست هم اندیشی اداره ارشاد اسلامی با بهزیستی با حضور جناب آقای نیکفرجام رئیس محترم اداره ارشاد اسلامی شهرستان رامسر و جناب آقای شمسی رئیس اداره بهزیستی شهرستان رامسر و کارشناسان محترم این ادارات در محل دفتر ریاست برگزار گردید. در پایان شرکت کنندگان در جلسه از مرکز اورژانس اجتماعی اداره بازدید به عمل آوردند.