برگزاری جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۴  جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور روسا و مسئولین محترم ادارات مربوطه در محل دفتر ریاست اداره بهزیستی شهرستان رامسر برگزار گردید.