بازدید دانش آموزان مدرسه حاج حسین رضی کاظمی از مرکز اورژانس اجتماعی

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۳ دانش آموزان مدرسه حاج حسین رضی کاظمی از اداره بهزیستی شهرستان رامسر و مرکز اورژانس اجتماعی این اداره بازدید به عمل آورده و از نزدیک با خدمات و مشاغل این اداره آشنا شدند.