توانمند سازی و مسکن


اشتغال

پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی و کارفرمایی به افراد آماده سازی شغلی شده

پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی مددجویان و معلولین اشتغال یافته در بخشهای خوداشتغالی و کارفرمایی

پرداخت درصدی از حقوق معلولان شاغل در بخش غیردولتی به کارفرمایان با توجه به شدت معلولیت توانخواه بکارگرفته شده

معرفی معلولین تحصیلکرده واجد شرایط به دستگاههای اجرایی جهت بهره مندی از سهمیه۳درصد در صورت وجود اطلاعیه استخدامی

برنامه ریزی جهت نظارت و کنترل بر اشتغال ایجاد شده از طریق بازدید حضوری و تلفنی بصورت استانی و شهرستانی

ستاد مسکن مددجویان

شناسایی نیازهای جامعه هدف سازمان در زمینه مسکن

برنامه ریزی برای تامین اعتبارات لازم جهت کمک به تامین مسکن معلولین و مددجویان  در قالب ۴روش(ساخت-خرید-مسکن مهر سه جانبه ومسکن مهر تعاونی

مشارکت با موسسات خیریه ، خیرین مسکن ساز و سایر نیکوکاران و مددجویان برای تامین مسکن نیازمندان

جلب همکاری نهاد های ذیربط برای ارائه تسهیلات بخش مسکن از قبیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، تعاون ، مسکن و شهرسازی و انجمن خیرین مسکن ساز  درقالب تفاهم نامه مشترک فی مابین جهت تامین مسکن خانوار های دارای حداقل دو عضو معلول شهری وروستایی

برنامه ریزی برای تامین زمین مورد نیاز برای احداث مسکن از طریق خیرین  واداره راه وشهرسازی خصوصاً برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن فاقد زمین

معرفی مددجویان برای برخورداری از معافیت های قانونی بخش مسکن ( حق انشعاب آب ، گاز ، برق ، فاضلاب و هزینه صدور پروانه 

نظارت بر ساخت مسکن و تایید ساختمان های قابل خرید

معرفی مددجویان ومعلولین تحت پوشش به بنیاد مسکن جهت در یافت تسهیلات ویژه نوسازی وباز سازی وتعمیرات مسکن